Contactgegevens

Keij.nl

Prinses Marijkestraat 23
1077 XB Amsterdam
jelle@keij.nl
020 6796006

Kvk 34139729, Keij en Keij.nl zijn bedrijfsnamen van Makelaardij Jelle Keij bv

Btw nr 809119699.b.01
bankrekeningnummer NL72 TRIO 0197 6580 67 bij de Triodos Bank NV

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.